Splošni pogoji

MIM MESARSTVO d.o.o., z osebnimi podatki ravna skladno z veljavno evropsko uredbo ter zakonodajo.
Pridobljeni osebni podatki bodo uporabljeni za namen vzpostavitve kontakta in tudi za namen neposrednega trzenja.

Za namen neposrednega trzenja lahko uporabnik kadarkoli zahteva prenehanje uporabe osebnih podatkov, na nacin, da posreduje elektronsko sporocilo na naslov (info@mim-mesarstvo.si). Uporabnik lahko tudi kadarkoli zahteva, da mu upravljavec omogoci vpogled v podatke, ki jih obdeluje, ter da upravljavec te podatke dopolni, popravi ali izbrise. Osebne podatke bomo skrbno hranili in varovali, da ne bi prislo do morebitnih neupravicenih razkritij podatkov nepooblascenim osebam ter da bomo pridobljene osebne podatke uporabljali in obdelovali v sladu z dolocili Zakona o varstvu osebnih podatkov. Poskrbeli bomo za ustrezne zascitne ukrepe ter da bomo osebne podatke obdelovali zgolj za dolocen namen.